BioRiikka Talvitie — composer, oboist and pedagog.

Riikka Talvitie graduated as oboist at the Sibelius-Academy in 1997. After that she continued her composition studies with composer Tapio Nevanlinna and professor Paavo Heininen. Nowadays she is mainly working as a freelance-composer.

As a composer Talvitie has worked a lot among text and choir music. She has collaborated with many Finnish poets and writers.

Her particular interest has also been electro-acoustique music, especially live-electronics. In 2001-2002 Talvitie participated one-year-course (Curcus I) at IRCAM in Paris. The course was focused on music technology. 

In 1995-96 Talvitie spent abroad in the Conservatory of Paris studying oboe playing with professors Jean-Louis Capezzali and Jaques Tys, and composition with composer Gérald Grisey. 

Talvitie has been an active member in Society of Finnish Composers and in Finnish Composers' Copyright Society Teosto. Talvitie has written many articles about music for Finnish cultural magazines and written radio programs of contemporary music for Finnish National Radio.


***


Riikka Talvitie on toiminut musiikinalalla monenlaisissa tehtävissä: säveltäjänä, oboistina ja pedagogina.

Säveltäjänä Talvitie on työskennellyt paljon tekstin ja kuoromusiikin parissa. Hän on tehnyt yhteistyötä useiden suomalaisten runoilijoiden kanssa.

Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa on myös elektroakustinen musiikki, erityisesti live-elektroniikka, mitä hän opiskeli Ircamissa Pariisissa vuosina 2001-2002.

Talvitie valmistui oboistiksi Sibelius-Akatemiasta 1997, minkä jälkeen hän jatkoi sävellysopintojaan Tapio Nevanlinnan ja Paavo Heinisen oppilaana. Ulkomailla Talvitie on opiskellut Pariisin konservatoriossa oboensoittoa Jean-Louis Capezzalin ja Jaques Tysin oppilaana sekä sävellystä Gérald Griseyn johdolla.

Tällä hetkellä hän toimii pääasiassa freelancer-säveltäjänä. Lisäksi hän opettaa sävellystä Espoon musiikkiopistossa ja toimii erilaisissa luottamustehtävissä Suomen Säveltäjissä ja Teostossa. Hän on myös kirjoittanut musiikkiaiheisia artikkeleita eri kulttuurialan lehtiin ja toimittanut uuden musiikin ohjelmia Yleisradiolle.

 

Kuva: Maarit Kytöharju